ICT DIENSTVERLENING VOOR DE CULTURELE SECTOR

EEN OVERZICHT VAN PROJECTEN

RIJKSMUSEUM MUIDERSLOT

Voor Rijksmuseum Muiderslot wordt samen met het team een Programma van Eisen opgesteld aan de hand waarvan een aanbestedingstraject opgestart kan worden voor optimalisatie en vervanging van diverse systemen (kassa, online verkoop, CRM, eventplanning).

 

MUSEUM CATHARIJNECONVENT

Voor Museum Catharijneconvent is de dienstverlening gestart met de inventarisatie van systemen en processen. De inventarisatie heeft geresulteerd in een advies, welke opgevolgd is door een aanbestedingstraject en uiteindelijk de implementatie van een nieuwe kassa- en reserveringssysteem.

 

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

Voor het Stedelijk Museum Amsterdam wordt het functioneel beheer van het kassa- en reserveringssysteem (ReCreateX & Smart Event Manager) verzorgd en worden ICT-gerelateerde projecten begeleid, onder ander op het gebied van (online) ticketing en CRM.

 

MAURITSHUIS

Voor het Mauritshuis is de implementatie van een nieuw reserveringssysteem (Smart Event Manager) begeleid en is ondersteuning geboden bij de inrichting van het systeem. Daarnaast wordt de aanbesteding van een nieuw ticketsysteem (POS en EPOS) begeleid.

HET SCHEEPVAARTMUSEUM

Voor Het Scheepvaartmuseum Amsterdam is de volledige set aan sjablonen binnen het reserveringssysteem Smart Event Manager, conform de nieuwe huisstijl, aangepast.

ZAANS MUSEUM

Voor het Zaans Museum is de implementatie van een nieuw reserveringssysteem (Smart Event Manager) begeleid. Aansluitend is een advies uitgebracht over de koppeling van dit systeem met het kassasysteem en het boekhoudpakket.

 

MUSEUM SCHOKLAND

Voor Museum Schokland (onderdeel van Cultuurbedrijf Noordoostpolder) is de implementatie van het kassa- en toegangscontrole systeem (ReCreateX) begeleid. Later is ondersteuning geboden bij de inrichting van het systeem voor online verkoop.

ZUIDERZEEMUSEUM

Voor het Zuiderzeemuseum is een document met procesbeschrijvingen voor de ontwikkeling van een reserveringssysteem opgesteld. Aansluitend is het aanbestedingstraject voor en de implementatie van een nieuw reseveringssysteem begeleid.

 

NATURALIS BIODIVERSITY CENTER

Voor Naturalis is een pakket van eisen opgesteld welke gebruikt is voor de aanbesteding van een nieuw systeem voor kassa, reserveringen en online verkoop.

 

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Voor Beeld en Geluid is de implementatie van een nieuw archiefsysteem (DAAN) begeleid, specifiek vanuit de eindgebruikers bij het klant contactcentrum (KCC). Daarnaast is een traject begeleid voor de hernieuwde implementatie van een CRM systeem (PerfectView).

 

HORTUS BOTANICUS AMSTERDAM

Voor de Hortus Botanicus is de dienstverlening gestart met de inventarisatie van systemen en processen. De inventarisatie heeft geresulteerd in een aanbestedingstraject en uiteindelijk de implementatie van een nieuwe kassa- en reserveringssysteem.

 

HERMITAGE AMSTERDAM &
DE NIEUWE KERK

Voor de Hermitage Amsterdam en De Nieuwe Kerk is jarenlang het functioneel beheer van het kassa- en reserveringssysteem (ReCreateX & Smart Event Manager) verzorgd en is een groot aantal ICT-gerelateerde projecten, onder andere op het gebied van (online) ticketing, eventplanning en CRM, begeleid.