ICT DIENSTVERLENING VOOR DE CULTURELE SECTOR

OVERZICHT VAN PROJECTEN

Voor het Museum Catharijneconvent is een adviesdocument opgesteld voor optimalisatie van systemen en processen op gebied van kassa, online verkoop, reserveringen en CRM. Op basis hiervan wordt een aanbestedingstraject en uiteindelijk een implementatietraject opgestart. Deze trajecten worden tevens begeleid.

Voor het Stedelijk Museum Amsterdam wordt het functioneel beheer voor het kassa- en reserveringssysteem verzorgd en wordt een implementatietraject begeleid voor een nieuw systeem voor online verkoop.

Voor het Mauritshuis is de implementatie van een nieuw reserveringssysteem begeleid.

Voor het Zaans Museum is de implementatie van een nieuw reserveringssysteem begeleid. Aansluitend is een advies uitgebracht over de koppeling van dit systeem met het kassasysteem en het boekhoudpakket.

Voor het Zuiderzeemuseum is een document met procesbeschrijvingen voor de ontwikkeling van een reserveringssysteem opgesteld. Aansluitend is het aanbestedingstraject voor en de implementatie van een nieuw reseveringssysteem begeleid.

Voor Beeld en Geluid is de implementatie van een nieuw archiefsysteem specifiek vanuit de eindgebruikers bij het klant contactcentrum begeleid. Daarnaast is een traject begeleid voor de hernieuwde implementatie van een CRM systeem.

Voor Naturalis is een pakket van eisen opgesteld welke gebruikt is voor de aanbesteding van een nieuw systeem voor kassa, reserveringen en online verkoop.

De dienstverlening is gestart met de inventarisatie van systemen en processen. De inventarisatie heeft geresulteerd in een aanbestedingstraject en uiteindelijk de implementatie van een nieuwe kassa- en reserveringssysteem.

De dienstverlening bestaat uit het functioneel beheer van een aantal systemen (kassa, reserveringen, online verkoop) en het projectmanagement van ICT gerelateerde projecten, zoals de aanbesteding en implementatie van het kassasysteem (2x), het reserveringssysteem en systemen voor online verkoop.