ICT DIENSTVERLENING VOOR DE CULTURELE SECTOR

OVERZICHT VAN DIENSTEN

Door het in kaart brengen van systemen en processen kan beoordeeld worden waar optimalisatie nodig is...

Oriëntatie en aanbesteding spelen een cruciale rol bij de aanschaf van een nieuw systeem...

De implementatie van een nieuw systeem leidt tot extra druk op de werkvloer. Inhuur projectmanagement is een must…

Wanneer projecten vaak vertraging oplopen of onvoldoende kennis in huis is om goede keuzes te maken…

Goed beheer van uw systeem is cruciaal voor optimale werkprocessen en informatiemanagement…

Documentatie zorgt ervoor dat bekendheid van en over het systeem blijft bestaan …