Goed beheer van uw systeem is cruciaal voor optimale werkprocessen en informatiemanagement…

Wanneer gesproken wordt over het beheer van systemen, dan denkt men vaak aan het technische systeembeheer. Terwijl functioneel beheer minstens zo belangrijk is.

Functioneel beheer richt zich op de ondersteuning van gebruikers, het beantwoorden van vragen, het oplossen van problemen, het onderhouden van contacten met de leverancier, het opstellen van handleidingen, het begeleiden van updates etc. Kortom: een functioneel beheerder zorgt er voor dat uw systeem optimaal ingezet wordt binnen uw organisatie.

Ik kan voor u het functioneel beheer van uw kassa- of eventplanningssysteem overnemen, of een rol spelen bij het opzetten of inrichten van een goede beheerorganisatie binnen uw museum.

 

Laten we een keer afspreken voor een verblijvende kennismaking, inventarisatie of advies.
Mijn contactgegevens treft u onderaan deze website aan.
Altijd leuk van u te horen!